Đề tài Ứng dụng GIS trong việc quản lý giá đất trên địa bàn phường 6 – Tp Cao Lãnh

Việc sử dụng nguồn tài nguyên đất đai trên thế giới nói chung, ở Việt Nam nói riêng, là vấn đề đang được quan tâm rất nhiều trong thời gian qua. Nguồn tài nguyên này ngày một suy thói. Trong những năm gần đây với cơ chế thị trường ở nước ta, luật đất đai ra đời kèm theo các thông tư và các quyết định khác trong đó liên quan nhiều nhất đến quyền sử dụng đất đai đã giúp cho việc giải quyết những vấn đề khó khăn về mặt sử dụng đất đai. Chính vì vậy thị trường đất đai trong nước ngày càng phát triển. Tuy nhiên, đất và nhà ở là những loại bất động sản có giá trị kinh tế lớn mà sự hiểu biết chúng ta với thị trường này còn nhiều mặt hạn chế. Giá đất luôn được nâng cao và ngày càng nóng lên. Việc quản lý giá cả một cách hiệu quả là một vấn đề quan trọng nhất trong việc bình ổn thị trường đất đai. Bên cạnh đó chúng ta cần xây dựng thành công giá đất sẽ giúp những cán bộ công tác trong lĩnh vực của thị trường đất đai dễ dàng hơn và thuận tiện hơn. Bên cạnh đó thì công nghệ GIS (Hệ thống thông tin địa lý) ngày càng được phát triển và tăng nhiều tiện ích hơn phục vụ cho công tác quản lý đất đai. Việc phát triển mạnh mẽ của công nghệ GIS thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ kèm theo. Ứng dụng thành công công nghệ GIS trên nhiều lĩnh vực của quản lý đất đai sẽ làm tiền đề cho việc quản lý giá đất giúp bình ổn thị trường đất đai. Chính vì những điều trên và tầm quan trọng của việc quản lý giá đất bằng công nghệ thông tin thì việc xây dựng một đề tài nhiên cứu về việc ứng dụng GIS vào việc quản lý giá đất là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Chính vì lẽ đó, đề tài “Ứng dụng GIS trong việc quản lý giá đất trên địa bàn phường 6 – Tp Cao Lãnh” được thực hiện nhằm giải quyết mục tiêu sau: Xây dựng các bản đồ chuyên đề về giá đất trên địa bàn phường 6, thành phố Cao Lãnh. Phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý giá đất của các cán bộ quản lý đất đai. Bên cạnh đó còn phục vụ cho công tác theo dõi biến động về giá đất đai trên địa bàn phường 6, thành phố Cao Lãnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC