Đề tài Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (gis) quản lý giá đất phường an hòa quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa, xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là thành phố trực thuộc trung ương năm 2004 tốc độ phát triển kinh tế xã hội cũng như cơ sở hạ tầng của thành phố cần Thơ đang phát triển mạnh mẽ và đang ngày càng khẳng định vị thế của mình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC