Đề tài Ứng dụng marketing online để thu hút nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán

Trong thập niên qua, nền kinh tế thế giới đã thay đổi một cách mạnh mẽ dưới sức ép của toàn cầu hóa, sự phát triển vũ bão của công nghệ và sự mở cửa của các thị trường mới. Sự phát triển về công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, đã xóa đi mọi rào cản về không gian và địa lý. Khách hàng giờ đây có nhiều quyền hơn trước đây. Nhờ vào công nghệ họ có thể tiếp cận thông tin về sản phẩm tốt hơn, từ đó họ có nhiều lựa chọn hơn, cùng với đó là xu hướng phát triển của nên kinh tế thị trường, tiến trình hội nhập kinh tế. Thị trường chứng khoán hình thành và phát triển mạnh mẽ, bằng chứng là có rất nhiều công ty ra đời với nhiều quy mô khác nhau. Dẫn đến sự cạnh tranh giữa các công ty là một quy luật tất yếu . Sự tồn tại và phát triển buộc các công ty phải nổ lực không ngừng và có định hướng rõ ràng trong kinh doanh nhằm nâng cao vai trò hiệu quả cho doanh nghiệp. Việc phát triển của Internet đã tạo ra sức mạnh vô biên của nguồn lực tài nguyên trên Internet, cùng việc kết hợp các nguồn tài nguyên này cho công việc kinh doanh thành công, hiểu được sức mạnh to lớn của nguồn tài nguyên trên Internet hoàn toàn miễn phí, có được cách thức để xây dựng hệ thống Marketing Online thành công và làm việc tự động điều đó đã tạo ra một giải pháp tốt trong việc tiếp cận khách hàng cũng như quảng bá thương hiệu của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC