Đề tài Ứng dụng vi điều khiển để điều khiển nhiệt độ khí sấy nông sản dạng hạt

Việt Nam là đất nước nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, quanh năm ẩm ướt. Thiên nhiên đã ưu đãi cho chúng ta nhiều vùng đất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Hiện nay, tỷ trọng nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân đã giảm nhưng nó vẫn là một trong các động lực chính để phát triển kinh tế đất nước. Đảng và Nhà nước luôn luôn đề ra những mục tiêu và chính sách nhằm phát triển một nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, vìvậy những năm gần đây chúng ta đã dành được những thành tự to lớn trong sản xuất nông nghiệp: đảm bảo ổn định lương thực trong nước, khối lượng xuất khẩu ngày càng tăng, chất lượng sản phẩm xuất khẩu được nâng cao. Nhu cầu lương thực, thực phẩm trên thế giới ngày càng tăng, đi liền với nó là những yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng và an toàn của sản phẩm. Những yêu cầu này là mục tiêu lớn để chúng ta hướng tới một nền nông nghiệp tiên tiến có sự quản lý trên quy mô lớn. Mặt khác khối lượng sản phẩm làm ra trong một thời vụ là rất lớn và không thể tiêu thụ ngay tại thời điểm đó, vì vậy công việc bảo quản sau thu hoạchđóng một vai trò hết sức quan trọng. Đây là vấn đề bức xúc được nhiều người đầu tưquan tâm nghiên cứu nhằm tìm ra một biện pháp bảo quản tốt nhất, giảm thiểu những mất mát sau thu hoạch cho người nông dân, đồng thời đảm bảo chất lượng cho sản phẩm phục vụ chế biến sau này. Hầu hết các sản phẩm nông nghiệp ở dạng hạt như: lúa, ngô, đỗ, đậu, vừng. Phương pháp bảo quản thông dụng nhất là sấy khô sản phẩm đến một mức cần thiết. Trước đây người dân hay sử dụng phương pháp phơi nắng tự nhiên hay sấy thủ công. Những phương pháp này có nhược điểm là năng suất thấp, sản phẩm không nhưý muốn. Hiện nay đã có những thiết bịsấy có quy mô lớn hơn; tuy nhiên cũng chỉ là các thiết bị cải tạo từ những thiết bị sấy thủ công cũ, năng suất sấy có tăng nhưng chất lượng không cao do con người vẫn can thiệp vào toàn bộ quá trình sấy; hoặc là những thiết bị sấy quy mô công nghiệp được nhập ngoại, được điều khiển tự động nhưng rất đắt tiền, không Báo cáo tốt nghiệp Nguyễn Xuân Tài –Tự động hoá 46 . ư2ư phù hợp với túi tiền của người nông dân. Vậy vấn đề đặt ra là phải chế tạo được những hệ thống, thiết bị sấy quy mô vừa và nhỏ, vừa có giá thành rẻ lại có những tính năng tự động điều khiển hiệnđại. Vấn đề này mang tính trách nhiệm đối với những sinh viên nghành cơ điện chúng tôi. Dođó chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “ ứng dụng vi điều khiển đểđiều khiển nhiệt độ khí sấy nông sản dạng hạt“. Mục đích và yêu cầu đặt ra của đề tài là thiết kế và lắp ráp mạch tự động điều khiển nhiệt độ khí sấy sử dụng vi điều khiển họ AVR. Nội dung của đề tài gồm sáu nội dung chính: 1. Tổng quan hệ thống sấy. 2. Tổng hợp hệ thốngsấy nông sản dạng hạt. 3. Thiết kế mạch điềukhiển nhiệt độ khí sấy. 4. Nghiên cứu phần lập trình cho mạch điều khiển. 5. Lắp ráp mạch và khảo sát. 6. Kết luận và đề nghị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC