Đề tài Vài nét về Wipo và quan hệ hợp tác Wipo – Việt Nam

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, có tên tiếng Anh là World Intellectual Property Organization, tên viết tắt WIPO, là một trong số các tổ chức chuyên môn của hệ thống các tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc (UN), ra đời kể từ khi Công ước thành lập Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới được ký kết ngày 14/7/1967, tại Stockholm-Thuỵ Điển, có hiệu lực năm 1970. Tuy nhiên, nguồn gốc của WIPO bắt đầu từ năm 1883 và 1886 khi thông qua công ước Paris và Công ước Berne. Cả hai công ước này đều quy định việc thành lập hai Văn phòng quốc tế và được đặt dưới sự giám sát của Chính phủ Liên bang Thuỵ Sỹ, đến năm 1893 hai Văn phòng được hợp nhất, cho đến trước khi trở thành WIPO, Văn phòng có tên gọi là BIRPI.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC