Đề tài Vai trò của công nghệ làm chậm chín quả và các biện pháp công nghệ sinh học làm chậm chín quả

Trái cây chín là một giai  đoạn bình thường trong  chu kỳ sinh trưởng của cây trồng.  - Tiến  trình này nhanh chậm  tùy  thuộc vào  trạng  thái sinh lý của giống cây trồng nhưng trong  đa  số  trái cây  thực phẩm cho người tiêu dùng như  cà chua dưa hấu và  đu  đủ  là sự chín xảy ra rất  nhanh  gây  nên  những  thiệt  hại  cho  cả  người  trồng trọt và khách tiêu dùng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC