Đề tài Vai trò của quản trị tri thức trong kinh doanh hiện đại tại công ty Google

Xã hội đang hướng tới nền kinh tế tri thức. Tri thức ngày càng trở nên quan trọng trong sự thành công của mỗi doanh nghiệp, mỗi nền kinh tế. Không có tri thức, doanh nghiệp khó có thể đạt đến sự thành công trên con đường phát triển của thời đại. Tri thức - tài sản của công ty nếu không được nhìn nhận và quản lý tốt sẽ vô tình thất thoát, tạo những khoảng trống phát triển thiếu bền vững không dễ gì lấp đầy. Quản trị tri thức đã trở thành vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp. Quản trị tri thức đang dần chiếm được tầm quan trọng to lớn đối với kinh doanh hiện đại. Chính vì vậy mà chúng tôi đã chọn đề tài: “Vai trò của quản trị tri thức trong kinh doanh hiện đại. Minh họa bằng ví dụ thực tế tại một cơ sở”. Và doanh nghiệp nhóm chúng tôi đã thống nhất tìm hiểu đó là Công ty Google_ công ty điển hình về việc áp dụng thành công mô hình quản trị tri thức trong kinh doanh hiện đại. Bài thảo luận được chia thành 2 phần: - Phần I: Cơ sở lý thuyết - Phần II: Vận dụng: Vai trò của quản trị tri thức trong công ty Google

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC