Đề tài Vấn đề cấp dưỡng một lần theo pháp luật về hôn nhân và gia đình hiện hành

Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình hình thành từ quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng. Xuất phát từ những quan hệ đó, mà giữa các thành viên trong gia đình có sự gắn bó chặt chẽ, sâu sắc về tình cảm và trách nhiệm đối với nhau. Chăm sóc, nuôi dưỡng lẫn nhau vừa là quyền vừa là trách nhiệm của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên trong gia đình không phải lúc nào nghĩa vụ nuôi dưỡng cũng thực hiện được và để đảm bảo cuộc sống bình thường của người được nuôi dưỡng thì nghĩa vụ cấp dưỡng được đặt ra. Thông thường, nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện theo định kỳ. Trong trường hợp đặc biệt, nếu người có nghĩa vụ cấp dưỡng có khả năng thực tế và người được cấp dưỡng cũng đồng ý thì nghĩa vụ cấp dưỡng có thể được thực hiện một lần. Vậy vấn đề cấp dưỡng một lần được quy định như thế nào trong Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện hành? Bài tập dưới đây chúng em xin tìm hiểu về vấn đề trên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC