Đề tài Vấn đề lựa chọn nghịch và các công cụ giải quyết

Trong thị trường tài chính ở thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang hoạt động mạnh mẽ. Tuy nhiên bên trong vẫn còn những khiếm khuyết về hoạt động, những thất bại của thị trường mà khó có thể khắc phục tuyệt đối được. Đó là vấn đề lựa chọn nghịch hay còn gọi là lựa chọn bất lợi trong thị trường tài chính vì thông tin của đối tác là bất cân xứng. Để hiểu sâu về vấn đề lựa chọn nghịch và nhu cầu tìm hiểu không ngừng của sinh viên các trường Đại học nhóm chúng tôi đã tìm hiểu và trình bày về đề tài “VẤN ĐỀ LỰA CHỌN NGHỊCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT”. Nhóm đã cố gắng phân tích và tìm những tài liệu liên quan để trình bày 1 cách dễ hiểu nhất. Trong quá trình phân tích và thảo luận nhóm sẽ có những sai sót và lập luận không chặt chẽ. Chúng tôi mong thầy và các bạn đóng góp thêm ý kiến để nhóm hoàn thành tốt hơn sau những lần sau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC