Đề tài Vận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích sự phát triển của nhà máy nước Rạng Đông

Trong suốt chiều dài của nước ta – việt nam đã trải qua các phương thức sản xuất kế tiếp nhau từ thấp đến cao : “công xã nguyên thuỷ, phong kiến, phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa”. những phương thức sản xuất đó luôn luôn vận động và có xu hướng bị đào thải, trong mỗi giai đoạn phát triển của nước ta và dẫn tới sự ra đời một phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn.hiện nay khi đất nước bước vào cơ chế thị trường dưới sự quản lý vĩ mô của nhà nước, đất nước ta đang từng ngày từng giờ bắt kịp với nhịp độ của khu vực và thế giới. nhưng dư âm của phương thức sản xuất phong kiến vẫn còn tồn tại và đang hiện hữu trong các thành phần mà đặc biệt là kinh tế nhà nước. đã và đang làm cản trở và kìm hãm sự phát triển của thành phần kinh tế đó nói riêng và nền kinh tế nhà nước nói chung.bởi vậy trước tình hình đó bắt buộc bất kỳ thành phần kinh tế nào đều phải vận động không ngừng để tồn tại và có đủ sức cạnh tranh , nhất là khi việt nam đang ra nhập khối mậu dịch tự do aptahiện nay. để tồn tại khôngcòn cách nào khác là phải biết vận dụng lý luận phương thức sản xuất vào thực tế nền sản xuất của doanh nghiệp mình cho phù hợp. chính vì vậy mà đã có một doanh nghiệp là nhà máy phích nước – bóng đèn rạng đông đã nhanh chóng lắm bắt được cơ chế thị trường và tất yếu phải đổi mới phương thức sản xuất cũ, thay bằng phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn. do đó đã đảo ngược tình thế, đưa nhà máy thoát khỏi đóng cửa , không những thế còn đưa nhà máy phát triển lớn mạnh. từ thực tế đã chứng minh cho nên bài tiểuluận này của em đưa ra việc : “vận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích nhà máy phích nước – bóng đèn rạng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC