Đề tài Văn hoá kinh doanh trọng hoạt động khách sạn Sài Gòn Hạ Long

Ngày nay, trong cuộc sống hiện đại khi xã hội không ngừng phát triển đạt đến đỉnh cao của thành tựu khoa học và công nghệ, đời sống của con ng-ời không ngừng đ-ợc nâng cao. Do đó những áp lực đối với con ng-ời ngày càng nhiều, cuộc sống sôi động, kéo theo đó là những căng thẳng trong công việc, xã hội và gia đình. Lúc này yêu cầu của ng-ời tiêu dùng nói chung, khách du lịch nói riêng đã tiến thêm một b-ớc cao hơn, không chỉ dừng lại ở chất l-ợng cao mà còn phải phù hợp với văn hoá của họ, thoả mãn đ-ợc nhu cầu hiểu biết, tìm hiểu giao l-u văn hoá, làm phong phú đời sống tinh thần của họ. Các nhà kinh doanh du lịch sớm nhận thấy kinh doanh du lịch là một hình thức kinh doanh đặc biệt, ở đó kinh doanh không chỉ đơn thuần là lợi nhuận mà chỉ có thể có lợi nhuận bằng việc thảo mãn đ-ợc nhu cầu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho khách, cho con ng-ời. Quảng Ninh nói chung, thành phố Hạ Long nói riêng có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển kinh tế xã hội, du lịch dịch vụ. Ngành du lịch nói chung, kinh doanh khách sạn nói riêng ở Quảng Ninh vô cùng sôi động, giữ tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Thực tế ngành đã và đang đ-ợc thành phố quan tâm đầu t-, quản lý để trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Du lịch phát triển, số khách du lịch đặc biệt là khách du lịch quốc tế gia tăng hàng năm, đã đặt ra một nhu cầu về cơ sở l-u trú, ăn uống đạt tiêu chuẩn quốc tế là không thể thiếu. Trong bối cảnh đó, khách sạn Sài Gòn Hạ Long từ khi mới ra đời và hoạt động đã từng b-ớc khẳng định đẳng cấp của một khách sạn bốn sao, về chất l-ợng phục vụ cũng nh- cơ sở vật chất kỹ thuật. Nằm trong tập đoàn khách sạn Sài Gòn Tourist là một tập đoàn lớn mạnh và phát triển sôi động, vì thế ph-ơng thức kinh doanh của khách sạn Sài Gòn Hạ Long cũng mang những đặc điểm chung của tổng công ty. Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế xã hội, tài nguyên du lịch, con ng-ời khách nhau thì khách sạn Sài Gòn Văn hóa kinh doanh trong hoạt động khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Vũ Thị Khuyên - Lớp VHL101 2 Hạ Long lại mang những nét riêng, đặc tr-ng của một vùng biển xinh đẹp bên bờ vịnh Hạ Long, gắn liền với yêú tố văn hoá biển, văn hoá hoà nhập và thân thiện. Là sinh viên ngành văn hoá du lịch, luôn mong muốn đ-ợc tìm hiểu nhiều hơn, có nhiều kiến thức hơn về kinh doanh khách sạn và những giá trị văn hoá kinh doanh khách sạn, do vậy tôi đã chọn đề tài nghiên cứu “ Văn hoá kinh doanh trọng hoạt động khách sạn Sài Gòn Hạ Long”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC