Đề tài Việc ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh của công ty TNHH Tre Làng

(Bản scan) Thương mại điện tử nên được xem là một công cụ hỗ trợ thương mại truyền thống trong bối cảnh Việt Nam Hiện nay. Thật vậy, ở Viêt Nam hiện nay chưa có đơn vi kinh doanh nào hoàn toàn "ảo", có nghĩa là các hoạt động kinh doanh hoàn toàn dựa vào trên mạng Internet

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC