Đề tài Wireless Sensor Network

Có 4 thành phần cơ bản tạo nên 1 mạng cảm biến: - Các cảm biến được phân bố theo mô hình tập trung hay phân bố rải. - Mạng lưới liên kết giữa các cảm biến (có dây hoặc vô tuyến). - Điểm trung tâm tập hợp dữ liệu . - Bộ phận xử lý dữ liệu ở trung tâm. Hiệu quả sử dụng công suất của WSN dựa trên 3 yếu tố: - Chu kỳ hoạt động ngắn. - Xử lý tín hiệu nội bộ tại các node để giảm thời gian truyền. - Mô hình dạng multihop làm giảm chiều dài đường truyền . Một vài đặc điểm của mạng cảm biến: - Các node phân bố dày đặc. - Các node dễ hỏng. - Giao thức mạng thay đổi thường xuyên. - Node bị giới hạn về khả năng tính toán,công suốt, bộ nhớ. - Không được thống nhất toàn hệ thống vì số lượng node nhiều. 1.2 Tổng quan kĩ thuật

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC