Đề tài Xác định chi phí nhiên liệu của động cơ D12 khi sử dụng hỗn hợp nhiên liệu diesel –dầu thực vât

Mục đích của thực nghiệm - Kiểm nghiệm động cơ trước khi xuất xưởng (nhằm kiểm tra động cơ sau khi thiết kế, chế tạo có đạt được những chỉ tiêu đề ra không). - Kiểm nghiệm động cơ sau khi sữa chữa lớn. - Khi động cơđang hoạt động có nhu cầu kiểm nghiệm (chẳng hạn như kiểm tra suất tiêu hao nhiên liệu để kịp thời điều chỉnh nhằm tiết kiệm nhiên liệu, ) - Vẽ đặc tính động cơ (nhằm hướng dẫn cho người sử dụng chế độ hoạt động có lợi nhất). Tuy nhiên,tùy từng mục đích nghiên cứu cụ thể mà người ta chỉ nghiên cứu một hoặc nhiều các mục đích nói trên. Trong đề tài này chỉ đề cập đến việc xác định suất tiêu hao nhiên liệu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC