Đề tài Xác định thành phần bệnh trên hạt ngô giống nhập khẩu năm 2007 và thử nghiệm một số biện pháp xử lý hạt giống ngô phòng trừ bệnh

Ngô là cây lương thực quan trọng đứng thứ3 trên thếgiới. Trong những năm 1991-1993 diện tích trồng ngô hàng năm của thếgiới đạt khoảng 129 triệu ha với tổng sản lượng trên 525 triệu tấn và năng suất bình quân là 3,7 tấn/ha. Mỹ là nước trồng ngô nhiều nhất (27 triệu ha), sau đó là Trung Quốc (20 triệu ha). Những nước đạt năng suất ngô cao là Hylạp – 9,4 tấn/ha, Italia- 7,6 tấn/ha, Mỹ- 7,2 tấn/ha và có diện tích thí nghiệm đạt 24 tấn/ha (Trương ðích, 2002). Vịtrí của cây ngô ngày càng được chú ý không chỉlà nguồn lương thực cung cấp cho con người, mà còn giữvai trò là cây thức ăn gia súc tạo ra nguồn protein động vật. Ởnhững nước phát triển 50-85% sản lượng ngô được dùng cho chăn nuôi. Nhiều nước, cây ngô là một trong những đối tượng nghiên cứu chính của ngành nông nghiệp Ởnước ta, ngô là cây lương thực đứng thứ2 sau lúa với diện tích hàng năm trên dưới 500.000 ha. Trước năm 1981 hầu hết diện tích trồng ngô được gieo trồng bằng các giống địa phương nhưgiống ngô nếp, nếp lù, phẩm chất tốt nhưng năng suất thấp không đủphục vụcho nhu cầu làm thức ăn cho con người và chăn nuôi. Từ1981-1990 diện tích trồng các ngô thụphấn tựdo được chọn lọc nhưgiống tổng hợp, giống hỗn hợp tăng dần nhưng năng suất cũng chưa cao, không đủ đáp ứng nhu cầu sửdụng trong chăn nuôi. Những năm gần đây nước ta có chính sách mởcửa cho nhập nội rất nhiều giống ngô như: C919, NK4300, DK414, ngô ngọt, ngô lai đơn HK4, Là những giống ngô có năng suất cao để đáp ứng được nhu cầu sửdụng của con người và làm nguồn thức ăn dồi dào cho gia súc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC