Đề tài Xây dựng các bài thí nghiệm sức bền vật liệu ảo trên máy tính

(Bản scan) Sức bền vật liệu là môn học kỹ thuật cơ sở, cung cấp các khái niệm và các kiến thức cho nhiều ngành kỹ thuật như cơ khí, xây dựng, thủy lợi, giao thông vận tải, hàng hải, hàng không... nên được giảng dạy rộng rãi trong niều trường đại học

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC