Đề tài Xây dựng các chương trình ứng dụng cho PLD có trong phòng thí nghiệm của khoa KTĐT1

Hiện nay tại phòng thí nghiệm của khoa Kĩ thuật Điện tử 1 được trang bị các thiết bị dùng để lập trình cho các cấu kiện PLDs (Programmable Logic Devices). Việc nghiên cứu triển khai các ứng dụng của PLD cho sinh viên thực hành là rất cần thiết. Tuy nhiên, cho đến nay chỉ có một số ứng dụng của PLD được đưa vào một số bài thí nghiệm thuộc môn học Kĩ thuật số ở khoa Kĩ thuật Điện tử 1. Đề tài này ngoài việc tạo điều kiện cho sinh viên (nhất là sinh viên đại học) được tiếp xúc cũng như phát triển các ứng dụng của PLD vẫn còn bị hạn chế ở trong khoa (lập trình cho các PLD và chạy các ứng dụng trên các tấm mạch có sẵn trong phòng thí nghiệm) nó còn góp phần nghiên cứu, triển khai các ứng dụng mới cho PLD. Kết quả của đề tài giúp cho các sinh viên ít có điều kiện tiếp xúc với tài liệu và các thiết bị về PLD có thể nắm được phương pháp lập trình cho PLD (sử dụng phần mềm SNAP) và cách triển khai các ứng dụng lên các tấm chạy thử.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC