Đề tài Xây dựng chương trình quản lý thông tin các doanh nghiệp

Trong điều kiện kinh tế hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước muốn phát triển quy mô kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh đều đang đi theo hướng cổ phần hoá doanh nghiệp. Đây là sự chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang loại hình doanh ngiệp có nhiều chủ sở hữu, sự chuyển đổi này sẽ giúp các doanh nghiệp: - Huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. - Đảm bảo hài hoà lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp. - Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường, khắc phục tình trạng cổ phần hoá khép kín trong nội bộ doanh nghiệp, gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã có gần 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện chuyển đổi thành các doanh nghiệp cổ phần hoá. Để đánh giá được thực trạng và năng lực của các doanh nghiệp, đồng thời đưa ra định hướng chiến lược cho sự phát triển công nghiệp, chúng ta phải nắm bắt được một cách nhanh chóng và chính xác các thông tin về tình hình của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Với đồ án này em xin được trình bày một cách thức quản lý thông tin giúp cho người quản trị dễ dàng trong việc quản lý, tra cứu, phân quyền, cập nhật thay đổi thông tin về các doanh nghiệp cổ phần tại Hải Phòng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC