Đề tài Xây dựng hệ thống mạng cho trường cao đặng thực hành FPT polytechnic Tây Nguyên

Ngày nay công nghệ thông tin là một phận quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống, công nghệ thông tin đang đóng một vai trò rất quan trọng trong các ngành kinh tế xã hội, nhiên cứu, khoa học kĩ thuật, của mỗi nước trên thế giới. công nghệ thông tin không những giải quyết công việc một cách nhanh chóng mà còn đem lại hiểu quả kinh tế cao. Sau quá trình học tập và nhiên cứu về chuyên đề thiết kế mạng cho các cơ quan trường học, sĩ nghiệp và được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô, bạn bè. Nhóm chúng em đã hoàn thành xong đồ án “Xây dựng hệ thống mạng cho trường cao đặng thực hành FPT polytechnic Tây Nguyên”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC