Đề tài Xây dựng hệ thống PSTN/IP trên mã nguồn mở

(Bản scan) Xây dựng hệ thống PSTN/IP trên mã nguồn mở là một đề tài tất thực tế có thể áp dụng quy mô nhỏ đến quy mo lớn. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng bộ mã nguồn này và việc triển khai thí nghiệm thành công giúp cho chúng ta có một lựa chọn tốt cho giải pháp thông tin liên lạc cho các tổ chức

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC