Đề tài Xây dựng mô hình vườn ươm doanh nghiệp công nghệ(tbi) trong trường đại học kỹ thuật: Vư Phú Thọ

‰ỞMỹcó khoảng 1000 VƯ: ƒ Hỗtrợcho hơn 35.000 DN khởi nghiệp ƒ Tạo ra 82.000 việc làm ƒ Tổng giá trị lợi nhuận là 7 tỷUSD ‰ỞChâu Âucó khoảng 1200 VƯ: ƒ Thành lập 18.025.000 DN vừa và nhỏ ƒ Trung bình 1 VƯtạo ra 17.000 DN ƒ Tạo ra khoảng 30.000 công việc mới/ năm ƒ Chi phí trung bình tạo ra 1 công việc mới: 4000 euro/CV

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC