Đề tài Xu hướng sử dụng thuế và hạn ngạch nhập khẩu hiện nay

Có nhiều khái niệm khác nhau về thuế nói chung và thuế nhập khẩu nói riêng, xuất phát từ nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng nhìn chung, ta có khái niệm: Thuế nhập khẩu là một loại thuế mà một quốc gia hay vùng lãnh thổ đánh vào hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài trong quá trình nhập khẩu. Khi phương tiện vận tải (tàu thủy, máy bay, phương tiện vận tải đường bộ hay đường sắt) đến cửa khẩu biên giới (cảng hàng không quốc tế, cảng sông quốc tế hay cảng biển quốc tế, cửa khẩu biên giới bộ) thì các công chức hải quan sẽ tiến hành kiểm tra hàng hóa so với khai báo trong tờ khai hải quan đồng thời tính số thuế nhập khẩu phải thu theo các công thức tính thuế nhập khẩu đã quy định trước. Về mặt nguyên tắc, thuế nhập khẩu phải được nộp trước khi thông quan để nhà nhập khẩu có thể đưa mặt hàng nhập khẩu vào lưu thông trong nội địa, trừ khi có các chính sách ân hạn thuế hay có bảo lãnh nộp thuế, nên đây có thể coi là một trong những loại thuế dễ thu nhất, và chi phí để thu thuế nhập khẩu là khá nhỏ. Đơn giản hơn, có thể hiểu thuế nhập khẩu là một khoản tiền mà đối tượng nộp thuế phải nộp cho cơ quan hải quan nước có hàng hoá đi qua khu vực hải quan của nước đó. Tuỳ theo mặt hàng nhập khẩu và chính sách của Nhà Nước đối với từng mặt hàng nhập khẩu mà Nhà nước áp dụng các phương pháp đánh thuế nhập khẩu phù hợp: - Thuế theo giá (thuế tương đối) - Thuế theo lượng (thuế tuyệt đối) - Thuế hỗn hợp - Thuế theo mùa - Thuế lựa chọn - Hạn ngạch thuế quan - Thuế tính theo giá tiêu chuẩn v.v

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC