Đề tài Xử lý nước ngầm

Vì trong nước ngầm có chứa các khí như CO2, H2S có tính axít làm cho pH của nước ngầm nhỏ. Mặt khác trong nước ngầm lại không có oxy hòa tan. Do vậy để xử lý nước ngầm trước tiên ta cần làm thoáng để đạt các mục đích sau : Loại khí hòa tan (CO2, H2S ), khi loại khí hòa tan thì pH của nước tăng lên, loại bò mùi của nước (nếu có). Hòa tan khí oxy vào nước Có nhiều biện pháp làm thoáng, nhưng biện pháp thông dụng nhất là cho nước chảy qua các tấm đục lỗ thành tia như mưa (giàn mưa). Khi nước bị xé nhò thành tia như vậy thì nó tiếp xúc với không khí nhiều hơn và dễ dàng loại bỏ các khí không cần thiết và hòa tan oxy. Cũng có các biện pháp như tháp làm thoáng, ejector, sục khí

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC