Đề tài Xử lý tình huống công ty TNHH thương mại Việt Thắng khiếu nại chi cục hải quan AH áp mã thuế nhập khẩu gạch lát nền bằng bột đá ép

Hoạt động phân tích phân loại hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Hải quan là một khâu công tác nghiệp vụ của quy trình thủ tục hải quan, tiến hành kiểm tra mẫu hang hóa bằng nghiệp vụ kỹ thuật trong Phòng thí nghiệm hải quan, nhằm xác định chính xác tên hang, mã số của hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu và theo Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa ( gọi tắt là Danh mục HS ). Việc xác định đúng mã số thuế hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu luôn có một vai trò quan trọng đặc biệt. Nó giúp cho cơ quan hải quan ( kết hợp với các yếu tố về giá, về số lượng, trọng lượng, xuất xứ của hàng hóa ) xác định đúng số thuế phải nộp, xác định hàng hóa đó có vi phạm chính sách quản lý nhà nước hay không; kết hợp với kết luận kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng chuyên ngành khác xác định được hàng hóa đó có đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng không, đảm bảo chính xác hơn số liệu thống kê hải quan theo cơ cấu mặt hàng. Tuy nhiên việc xác định đúng tên hàng, mã số thuế trong biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu của hàng hóa xuất nhập khẩu luôn là vấn đề khó khăn nhất đối với những mặt hàng có tính chất phức tạp như hóa chất, thực phẩm, các mặt hàng công nghệ cao mới xuất hiện trên thị trường. Đối với những mặt hàng như vậy thì việc nắm vững các qui tắc phân loại hàng hóa theo công ước HS hoặc của pháp luật về thuế chưa đủ mà phải biết được tính chất hóa lý, thành phần cấu tạo của hàng hóa thì mới có thể xác định được đúng mã số hàng hóa theo HS cũng như theo Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Những phân tích như vậy chỉ có thể thực hiện được thông qua công tác phân tích hàng hóa bằng các phương tiện máy móc chuyên dùng. Các Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc, miền Trung, miền Nam được thành lập theo Quyết định 32/2003/QĐ/BTC, ngày 17/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã giải quyết được một phần lớn khó khăn trong công tác này. Với thực trạng hiện nay, kim ngạch XNK của Việt Nam tăng bình quân từ 13% đến 16% năm. Tổng kim ngạch XK hàng hóa và dịch vụ tới năm 2010 sẽ đạt khoảng 58 tỷ USD. Tổng kim ngạch nhập khẩu và dịch vụ tới năm 2010 là 57,14 tỷ USD, các hoạt động XNK và xuất nhập cảnh tăng lên phong phú và đa dạng. Theo đó, các thủ đoạn buôn lậu gian lận thương mại cũng tinh vi và phát triển lên rất nhiều. Một trong các công cụ rất có hiệu lực, hiệu quả của ngành Hải quan sử dụng nhằm phát hiện, ngăn chặn và góp phần giảm bớt các hiện tượng gian lận thương mại, tránh thất thu thuế cho nhà nước là hoạt động phân tích phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong ngành Hải quan. Các Trung tâm phân tích phân loại đã hỗ trợ đắc lực, thực sự trở thành một địa chỉ đáng tin cậy cho Hải quan địa phương trong công tác kiểm tra thực tế hàng hóa và đã tham mưu trách nhiệm, tích cực, có chất lượng trong việc phân loại mã số hàng hóa xuất khẩu. nhập khẩu. Các Trung tâm còn góp phần chấn chỉnh lại một số kết quả giám định không chính xác và trở thành đối trọng với các đơn vị giám định khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC