Đề tài Xử lý tình huống: Gây ô nhiễm môi trường do doanh nghiệp thu mua và chế biến mủ cao su tư nhân Long Hải xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội thì Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tồn tại và phát triển của đời sống con người. Do vậy, đòi hỏi phải có sự quản lý của Nhà nước đối với môi trường. Quản lý của Nhà nước đối với môi trường nhằm bảo vệ lợi ích cho cộng đồng xã hội, bảo đảm cho con người được sống trong môi trường trong lành. Góp phần phục vụ sự phát triển của mỗi quốc gia nói riêng, bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu nói chung. Nước ta đang ở trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ về công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, nhiều tỉnh và thành phố đã trở thành các trung tâm công nghiệp về sản xuất phân bón, hóa chất, giấy, chế biến mủ cao su, cà phê, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác chế biến khoáng sản . Do tính đa dạng của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ nên thành phần chất thải cũng rất phức tạp. Do đó, môi trường là một vấn đề mà các cấp chính quyền của các địa phương rất quan tâm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC