Đề tài Xử lý tình huống trong lĩnh vực đất đai tại thị trấn B, huyện C

Giải quyết tranh chấp đất đai là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm giữ gìn ổn định sản xuất, đời sống, tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự và ngăn ngừa hành vi vi phạp pháp luật nghiêm trọng có thể xảy ra. Qua hơn 10 năm thi hành Luật Đất đai năm 1993 đã thu được kết quả quan trọng trong việc bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn tài nguyên đất đai quốc gia, đảm bảo cơ chế nhà nước thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai. Tuy nhiên, do tác động nhiều mặt của cơ chế thị trường, mà trực tiếp là quá trình đô thị hoá và chuyển dịch cơ cấu theo vùng, tiểu vùng làm phát sinh tranh chấp phức tạp, kéo dài, thậm chí có nơi đã trở thành điểm nóng. Nguyên nhân phát sinh tranh chấp là dân không có thói quen cắm cột mốc, quá trình canh tác bị sai lệch hoặc chuyển nhượng, tặng, cho không làm đầy đủ các thủ tục hợp lệ. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn khi tìm chứng cứ để xác định tính khách quan của vụ kiện, thậm chí có nhiều trường hợp phải suy đoán theo lập luận của các bên. Từ đó, xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, thư gửi nhiều nơi và qua nhiều cấp giải quyết mà các bên vẫn khiếu nại. Luật Đất đai năm 2004 ra đời, đánh dấu một bước tiến mới trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai. Luật xác định rõ: tranh chấp đất đai có thể giải quyết thông qua hai con đường hành chính và tố tụng hành chính. Bằng thủ tục hành chính, sẽ chỉ có hai cấp giải quyết một tranh chấp và Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng. Với trường hợp các bên tranh chấp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy từ hợp pháp khác, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu thì có quyền lựa chọn một trong hai phương án: Khiếu nại lên cấp trên trực tiếp hoặc khởi kiện ra Toà. Việc quy định “hai cấp” trong giải quyết tranh chấp đất đai sẽ tháo gỡ những khó khăn đáng kể cho các cơ quan chức năng, hạn chế đến mức thấp nhất kiện tụng kéo dài. Thế nhưng lại đặt ra cho nhà quản lý một trách nhiệm rất nặng nề. Đó là, làm sao vừa đảm bảo tiến độ thời gian, vừa đảm bảo tính chính xác của sự việc. Muốn vậy, trước hết cần phải có đội ngũ cán bộ chuyên môn am hiểu pháp luật, công tâm và có tinh thần trách nhiệm cao. Trong công cuộc xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, việc cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác giải quyết đơn thư khiếu tố của công dân có ý nghĩa - vị trí - vai trò hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, việc làm tốt công tác xây dựng luật pháp - hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, phát huy dân chủ ở cơ sở và tăng niềm tin của nhân dân đối với chính quyền Nhà nước các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cần thiết. Từ sự nhận thức trên, với một ít kinh nghiệm thực tiễn làm công tác quản lý và những kiến thức đã tiếp tục được trong quá trình học tập, nghiên cứu ở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước khoá 3 tại Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình, tôi lựa chọn tiểu luận với đề tài: “Xử lý tình huống trong lĩnh vực đất đai tại thị trấn B, huyện C” với mong muốn góp phần nghiên cứu, khảo nghiệm, vận dụng để giải quyết có hiệu quả, kịp thời các yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức trong giai đoạn hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC