Đề tài Xuất khẩu da giầy, khó khăn đặt ra và một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu da giầy của Việt Nam

Hiện nay, việc đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nhiều loại hàng hoá như: Dầu thô, dệt may,nông, thuỷ sản sang thị trường các nước Châu Âu, Châu Á đã và đang đem lại cho nước ta những nguồn lợi to lớn. Điều đó đóng góp rất nhiều trong công cuộc công nghiệp hoá ,hiện đạI hoá đất nước nhằm nâng cao đời sống nhân dân, ổn định sự phát triển kinh tế xã hộI .Một trong những mặt hàng xuất khẩu mang lại những đóng góp to lớn trong kim ngạch xuất khẩu chính là mặt hàng giày dép. Đây là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta giai đoạn từ 2001 – 2010. Hiện nghành có kim nghạch xuất khẩu dứng thứ ba sau dầu thô và dệt may. Là nghành có triển vọng rất lớn và sẽ phát triển mạnh, tự hoàn thiện mình để trở thành một nghành công nghiệp sản xuất giày thực thụ. Tuy nhiên, bên cạnh việc hoàn thiện và thúc đẩy xuất khẩu giày dép còn có những khó khăn, thách thức đặt ra mà chúng ta còn phải đi tìm hiểu, nghiên cứu và tìm ra những giảI pháp nhằm hạn chế, khắc phục những khó khăn đó. Vì vậy, em đã chọn đề tài: “Xuất khẩu da giầy, khó khăn đặt ra và một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu da giầy của Việt Nam.”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC