Đề tài Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ làm từ biển sang Canada

1/ Đặt vấn đề: Với tiến trình toàn cầu hóa hiện nay, việc các quốc gia tham gia vào việc trao đổi, giao thương với nhau là một việc thiết yếu và Việt Nam cũng không ngoại lệ đặc biệt là khi nước ta đã ra nhập tổ chức WTO. Nhận thấy sự cần thiết phải tham gia vào thương mại quốc tế, công ty TNHH VIETSEA đã quyết định xuất khẩu. Ở Việt Nam với điều kiện thuận lợi về biển, các sản phẩm làm từ nguyên vật liệu có sẵn như sò, ốc rất độc đáo và được ưa chuộng ở nhiều nước. Đồng thời các mặt hàng này được phát triển như một nghề thủ công truyền thống được những khuyến khích phát triển và Canada được chúng tôi lựa chọn như là 1 thị trường có tiểm năng rất lớn. Chính vì thế công ty VIETSEA đã quyết đinh chọn dự án “Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ làm từ biển sang Canada” như là một bước khởi đầu cho tiến trình tham gia vào thương mại quốc tế. 2/ Mục đích chọn đề tài: Tìm hiều các cơ sở thủ công mỹ nghệ sản xuất các mặt hàng làm từ biển cũng như tiềm năng phát triển bảo tồn các làng thủ công mỹ nghệ làm từ biển .Qua đó mở rộng hình ảnh các mặt hàng thủ nghề công mỹ nghệ làm từ biển Viêt Nam ra thị trưởng thế giới thông qua việc xuất khẩu các mặt hàng này qua các nước phát triển trong đó có Canada một trong những khách hàng tiềm năng về hàng thủ công. 3/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: các làng nghê, các cơ sở thủ công sản xuất hàng mỹ nghệ làm từ vở ốc, sò, nghêu.,. từ biển Phạm Vi nghiên cứu : - chủ thể: các cở sở thủ công ở các tỉnh miền biển như Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết - Không gian: làng nghề thủ công sản xuất từ nguyên liệu là vở ốc, sò, nghêu từ biển - Thời gian: Hiện nay 4/ Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: + Cung cấp tư liệu khoa học về sự tồn tại và phát triển của thủ công mỹ nghệ làm từ biển Phân tích số liệu khoa học để làm cơ sở cho việc phát triển loại mặt hàng này Ý nghĩa thực tiễn : + Dựa trên số liệu phân tích khoa học để từ đó có thể đưa ra các định hướng phát triển mở rộng việc xuất khẩu sản phẩm ra thị trường thế giới. + Từ những đóng góp của cơ sở, làng nghề mà có những chính sách, dịnh hướng cho sự phát triển của công ty trong tương lai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC