Đề thi tuyển Sinh viên thực tập tại Ngân hàng

Đềthi nghiệp vụTín dụng của BIDV Đềbài: 1/ Anh (Chị) hãy trình bày các phương thức cho vay của Tổchức tín dụng đối với khách hàng. 2/ Anh (Chị) hãy nêu khái niệm hợp đồng bảo lãnh; Các hình thức và nội dung bảo lãnh của Ngân hàng. 3/ Theo quy định của Luật các Tổchức tín dụng, những nội dung nào tổchức tín dụng phải thực hiện khi cấp tín dụng đối với khách hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC