Đề thi tuyển vào VIB vị trí: Chuyên viên hỗ trợ sau Giao dịch Nguồn vốn

(Bản scan) I Nghiệp vụ (60 phút) A. Lý thuyết (mỗi câu 1 điểm) 1. Cho các thành phần cơ bản của một giao dịch ngoại hối? 2. Cho một cái định nghĩa rồi hỏi nó là loại giao dịch nào? 3. Quyền chọn được thực hiện một lần giao dịch ở bất cứ thời điểm nào trong thời gian hiệu lực của hợp đồng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC