Đề thi vào kiên long bank và kinh nghiệm thi VIB - Rất hay

(Bản scan) 1) Vốn điều lệ hiện nay của kinlongbank là bao nhiêu? a. 1000 b. 2000 c. 3000 d. 4000 2) Trong giao tiếp nên tránh nói đến vấn đề gì? a. Tin tức b. Văn hóa c. Ẩm thực d. Du lịch

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC