Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ dịch vụ logistics tại bộ phận apl logistics hải phòng, công ty TNHH apl-Nol Việt Nam (file ppt_

Ở Việt Nam dịch vụ logistics còn khá mới mẻ, trong khi dịch vụ này ở nước ngoài đã phát triển từ lâu và đạt được rất nhiều thành tựu; Hầu như chưa có doanh nghiệp logistics đúng nghĩa mà chỉ có các forwarder nhỏ, lẻ; Vì vậy, nghiên cứu nghiệp vụ của công ty APL Logistics, là công ty có uy tín, kinh nghiệm và mang tầm đa quốc gia, là cần thiết; Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng vào việc phát triển dịch vụ logistics cho các công ty khác của Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC