Đề Xuất một số Biện pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (file ppt)

. Đặc điểm của vận tải biển: - Năng lực chuyên chở của vận tải đường biển rất lớn. - Chi phí vận tải đường biển là thấp so với các phương thức vận tải khác. - Vận tải đường biển đòi hỏi kỹ thuật bảo quản hàng hoá trên tàu biển rất cao - Rủi ro trong quá trình vận tải bằng đường biển khá cao và nguy hiểm. - Vận tải đường biển phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên - Thời gian vận chuyển hàng hoá bằng đường biển kéo dài, không thích hợp với những hợp đồng đòi hỏi thời gian giao hàng nhanh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC