Điều chỉnh hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2000 - 2010 - Định hướng đến năm 2020

Lào Cai là một tỉnh miền núi nằm ở phái Bắc Việt Nam, phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam - Trung Quốc với 203 km đường biên, phía Tây giáp tinh Lài Châu, phía Đông giám tỉnh Hà Giang, phía Nam giáp tỉnh Yên Bái và Sơn La. Diện tích 8.049 km2, có 9 huyện và 3 thị xã, dân số gần 600.000 người gồm nhiều dân tộc anh em chung sống, trong đó có 65% dân số thuộc các dân tộc ít nưgưòi. Thiên nhiên ưu đãi cho Lào Cai nguồn tiềm năng to lớn về khí hậu, đất đai, khoáng sản, tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên du lịch, lại có cửa khẩu quốc tế Lào Cai và cặp cửa khẩu quốc gia khác thuận lợi cho phát triển kinh tế nói chung và du lịch nói riêng Lợi thế của Lào Cai là tiềm năng đa dạng, phong phú phục vụ cho phát triển du lịch: Lào Cai có nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, cùng với nhiều truyền thống như lễ hội xuống đồng, hội múa xoè, hội Xuân Đền Thượng tại thị xã Lào Cai.v.v. Lào Cai còn tập hơp nhiều di tích văn hoá như quần thể hang động Mường Vi, đền Bảo Hà, khu bãi đá khắc cổ Sapa, tào lâu đài trên cao nguyên Bắc Hà. là những điều kiện và di vật thuện lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch như du lịch văn hoá, sinh thái, nghỉ dưỡng. Từ Lào Cai khách thập phương có thể đi du lịch sang Trung Quốc, vào sâu nội địa Việt Nam. Những tiềm năng giầu có trên tạo điều kiện thuận lợi cho Lào Cai phát triển một nền kinh tế tổng hợp đa ngành, trong đó du lịch được coi là một trong những ngành có vai trò đặc biệt quan trọng; góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Để đảy mạnh phát triển du lịch theo hướng bền vững, xứng đáng ngành kinh tế mũin nhọn Tinh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xây dựng để án phát triển du lịch tỉnh Lào Cai thời kuỳ 1996 - 2010. Cùng với nghị quyết của tỉnh về phát triển du lịch thời kỳ 1995 - 2010, đề án này là cơ sở pháp lý quan trọng và là kim chỉ nam cho sự phát triển du lịch tỉnh Lào Cai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC