Điều khiển máy tính bằng công nghệ xử lý ảnh từ Webcam

Đề tài nghiên cứu về việc xử lý phân tích các trạng thái và các tín hiệu của các đối tượng được thu nhận liên tục từ webcam từ đó đưa ra hành động điều khiển máy tính tương ứng. Ví dụ như ta có thể hoàn toàn không cần dùng tới bàn phím hay chuột trong quá trình trình chiếu Slides hay chơi game vì các lệnh tới lui Slides, nhấp và đường dẫn hay bôi đậm các điểm quan trọng cũng như lệnh di chuyển vị trí con trỏ chuột, nhấp hay khéo thả đều sẻ do webcam thu nhận. Từ đó tạo nên sự tiện lợi linh động cho người thuyết trình và tạo ra nhưng trải nghiệm hoàn toàn mới trong lĩnh lực giải trí bằng máy tính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC