Điều kiện kinh tế xã hội tác động đến tình hình chăm sóc sức khỏe của người dân thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Xã hội Việt Nam thời hiện đại đang từng bước chuyển mình bước sang công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đang từng bước đưa những vùng nông thôn phát triển theo tiêu chí chung của quốc gia. Khi xã hội biến đổi, đòi hỏi nhu cầu về đời sống của con người cũng thay đổi, kể cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần, ngay cả nhu cầu về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cũng thay đổi theo thời gian. Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng là một vùng kinh tế còn phát triển khá chậm, trình độ dân trí chưa cao, đời sống tình thần còn nhiều mặt hạn chế, trong đó vấn đề chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng chưa chú trọng, quan tâm nhiều. Được thành lập từ những năm 1981, Nam Ban là một vùng đất còn khá mới mẻ, chính quyền địa phương còn thiếu thốn nhiều chính sách trong việc chăm lo đời sống người dân, bên cạnh đó hệ thống các trang thiết bị y tế chưa được quan tâm đúng mức, chưa có sự đồng bộ trong cách thức tổ chức và quản lý xã hội đã hình thành nên những bất cập. Một trong những vấn đề đó có liên quan đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh của người dân, đây cũng chính là lý do mà đề tài này được khảo sát. Có khá nhiều nghiên cứu về điều kiện kinh tế xã hội, cũng có nhiều nghiên cứu về phát triển nông thôn bền vững nhưng vẫn còn một vài khe hở nhỏ mà các nghiên cứu trên ít đề cập đến đó là vấn đề trong lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh cho người dân. Do đó, đề tài “Điều kiện kinh tế xã hội tác động đến tình hình chăm sóc sức khỏe của người dân thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng” được khảo sát nhằm góp phần đưa ra một vài giải pháp giải quyết một vài vấn nạn trong công tác phòng và khám chữa bệnh của người dân cũng như công tác tổ chức và quản lý trong y tế của thị trấn Nam Ban nói riêng và toàn xã hội Việt Nam nói chung. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 2.1. Giao thông nông thôn là một trong các yếu tố có ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân vùng, đề tài nghiên cứu về “quản lý hệ thống đường giao thông nông thôn huyện Gia Lâm thành phố Hà nội” chỉ ra tầm quan trọng của yếu tố này trong đời sống người dân. Giao thông nông thôn là một trong những lĩnh vực được tập trung quan tâm phát triển mạnh trong nhiều năm qua. Với mục tiêu giảm tỷ lệ đói nghèo, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cho phát triển kinh tế. Vì vậy giao thông nông thôn là một phần quan trọng trong kết cấu hạ tầng kỹ thuật của cả nước, nâng đỡ cho sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Giao thông nông thôn không phát triển sẽ dẫn đến nhiều khó khăn trong việc vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm và do đó không khuyến khích được sản xuất phát triển. Giao thông nông thôn được mở mang sẽ thúc đẩy giao lưu giữa các vùng sản xuất nông nghiệp với các thị trấn, các cộng đồng dân cư, các trung tâm kinh tế, thúc đẩy tiêu dùng, thúc đẩy đầu tư xây dựng ở khu vực dân cư, tạo điều kiện phát triển văn hóa xã hội và củng cố an ninh quốc phòng. Kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới cho thấy, muốn phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn trước hết phải phát triển mạng lưới giao thông nông thôn. Giao thông nông thôn là một bộ phận quan trọng của kết cấu hạ tầng cơ sở của một khu vực, nó tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh giao lưu văn hoá, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng nông thôn và cả nước. Trong những năm vừa qua Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và các địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn trên toàn quốc. Tuy nhiên, yêu cầu phát triển giao thông nông thôn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay và tương lai còn rất nặng nề và cấp thiết. Cho đến nay, hệ thống giao thông nông thôn ở nước ta tuy chưa hoàn chỉnh nhưng đã cùng với hệ thống giao thông quốc gia tạo nên hệ thống giao thông thống nhất, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC