Điều tra hiện trạng canh tác xoài tại huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang - Đặc điểm hình thái và triệu chứng gây hại của dòi bông xoài

Đề tài “ Điều tra hiện trang canh tác xoài tại huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang - Đặc điểm hình thái và triệu chứng gây hại của dòi bông xoài” được thực hiện tại phòng thí nghiệm Côn Trùng, Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, Khoa Nông Nghiệp và SHƯD, Trường Đại Học Cần Thơ và hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 11 năm 2012 đạt được kết quả như sau: Kết quả điều tra cho thấy có 62,5% tổng số hộ điều tra là vườn trồng xoài chuyên canh, dòi bông xoài phổ biến (65% số hộ điều tra) và là đối tượng gây hại quan trọng. Dòi bông xoài chỉ gây hại 7,5% số vườn điều tra với tỷ lệ nhiễm đạt dưới 50%. Kết quả khảo sát đặc điểm hình thái trong phòng thí nghiệm: Dòi bông xoài họ Cecidomyiidae, bộ Diptera, thành trùng có kích thước nhỏ khoảng 1-2 mm màu vàng cam, cơ thể được bao phủ bởi một lớp lông. Trứng rất nhỏ có màu trắng trong suốt hình oval giống như hạt gạo, kích thước trứng dài khoảng 1,5 ± 0,17 mm, rộng 0,6 ± 0,07 mm. Ấu trùng hình dáng giống như dòi, có thể có 5 tuổi. Nhộng màu vàng cam co kích thước dài khoảng 1,5 ± 0,17 mm, rộng 0,6 ± 0,07 mm. Triệu chứng gây hại ngoài đồng của muỗi gây hại trên bông xoài là bông có màu hồng đỏ, có trường hợp có màu nâu sậm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC