Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng nước dưới đất một số khu vực có nguy cơ ô nhiễm do hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và đề xuất biện pháp quản lý chất lượng nước

Vị trí địa lý Tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ Diện tích:2.695 km2 Dân số: 1.075.457 người Địa hình Tương đối bằng phẳng, nền địa chất ổn định, vững chắc, phổ biến là những đồi phù sa cổ nối tiếp nhau

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC