Định hướng chiến lược phát triển đô thị và đô thị hoá bền vững tại Việt Nam

Phát triển bền vững (PTBV) đã được thếgiới tiếp nhận và từng bước thực hiện từhơn 30 năm trước đây. Tuy nhiên mức độphát triển đô thịbền vững phụ thuộc vào tỷlệ đô thịhóa của từng quốc gia. Đối với các nước công nghiệp phát triển ởmức độcao nhưTây Âu, Mỹ, Nhật v.v tỷlệdân tập trung ởcác đô thị đạt trên 80% thì xây dựng phát triển đô thị đã đi vào ổn định và từng bước đáp ứng được các yêu cầu vềphát triển bền vững đô thị. ỞViệt Nam, trong hơn 10 năm từ1991 đến nay, dân số đô thịcó sựtăng trưởng tương đối ổn định ởmức thấp, tỷlệdân sốcố định tăng từ17% năm 1990 lên 23,45% năm 1999, hơn 24% năm 2002 và gần 26% năm 2004 [1]. Tính đến 2004, cảnước đã có 708 đô thị, phân loại thành 2 đô thịloại đặc biệt, 2 đô thịloại I, 14 đô thịloại II, 20 đô thịloại III, 52 đô thịloại IV và 618 đô thịloại V. Trong đó 5 đô thịtrực thuộc Trung ương, 82 thành phốthịxã thuộc Tỉnh, và 621 thịtrấn [2].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC