Định hướng điều chỉnh chính sách nông nghiệp nông thôn của Trung Quốc trong hội nhập WTO

Nông nghiệp nông thôn của Trung Quốc đang phải chịu những thách thức to lớn trong quá trình hội nhập WTO. Đó là sức ép cạnh tranh mạnh, tình trạng nhiều ngành hàng suy yếu bị đào thải, thất nghiệp tăng, mức thu nhập thấp, bất bình đẳng thu nhập tăng gây ra nguy cơ bất ổn định về kinh tế, xã hội và môi trường. Để đối phó với những tác động bất lợi của hội nhập, Trung Quốc đã tiến hành một loạt biện pháp điều chỉnh chính sách trong khu vực nông nghiệp và nông thôn. Những hướng tập trung là: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Tăng thu nhập cho nông dân; Nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế của nông sản. Thời điểm Việt Nam tham gia WTO không còn xa. Để giảm tổn thương không đáng có trong quá trình hội nhập, chúng ta cần có những biện pháp ứng phó thích hợp. Việc xem xét kinh nghiệm của các nước đi trước có thể đem lại những bài học bổ ích để xây dựng chính sách có hiệu quả. Bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin tham khảo về điều chỉnh chính sách nông nghiệp nông thôn của Trung Quốc trong hội nhập WTO. Gia nhập WTO mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn cho nông nghiệp Trung quốc. Bước sang giai đoạn mới, thay đổi cơ bản về thương mại nông sản, chính sách nông nghiệp của Trung quốc có những thay đổi mang tính căn bản. Công cuộc điều chỉnh chính sách nông nghiệp Trung Quốc bao gồm những nội dung chính sau: • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn • Tăng thu nhập cho nông dân • Nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế của nông sản

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC