Định vị thị trường mục tiêu của 2 khách sạn ở TP.Cần Thơ

Khái niệm kinh doanh khách sạn lúc đầu dùng để chỉ hoạt động cung cấp chỗ ngủ cho khách trong khách sạn và quán trọ. Khi nhu cầu lưu trú và ăn uống cũng như các nhu cầu khác của khách hàng phát triển ngày càng đa dạng, chính vì thế kinh doanh khách sạn đã mở rộng với nhiều loại hình khác nhau bao gồm cả các khu cắm trại, làng du lịch, motel Mặc dù vậy , khách sạn vẫn chiếm tỉ trọng ưu thế và là cơ sở chính với các đặc trưng cơ bản nhất của hoạt động kinh doanh lưu trú cho khách. Vì vậy, loại hình kinh doanh lưu trú có tên gọi là “ Kinh doanh khách sạn ”. Ngày nay, theo sự phát triển nhu cầu của con người, kinh doanh khách sạn ngày càng được mở rộng, phong phú đa dạng với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau và nhiều loại hình dịch vụ khác nhau. Khái niệm kinh doanh khách sạn có thể được nhìn nh ận theo nghĩa rộng hoặc nghĩa hẹp. Tuy nhiên, trên phương diện chung nhất, có thể định nghĩa về kinh doanh khách sạn như sau: “ Kinh doanh khách sạn là hoạt động kinh doanh trên cơ sở cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống và các dịch vụ bổ sung cho khách nhằm đáp ứng các nhu cầu ăn, nghỉ và giải trí của họ trong thời gian lưu trú tạm thời tại đại phương với mục đích lợi nhuận ”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC