Đồ án 1A Động Cơ Điện Vạn Năng

Động cơ vạn năng (UNIVERSAL MOTOR hoặc SERIE MOTOR) hay còn gọi là đông cơ cổ góp điện, cấu tạo gồm có 2 phần. 1) Stato: là phần đứng yên ( phần cảm) bên trong co gắn cực từ chính và cực từ phụ + Cực từ chính: được ghép bởi những lá thép kĩ thuật điện ( tonsilic) dày khoảng 0,5÷ mm và dây quấn kích từ lồng ngoài lổi sắt. Cực từ chính tạo nên từ trường chính trong máy và phân bố tư trường trên bề mặt phần ứng. Cực từ gắn lên vỏ máy bằng bu long hoặt đinh vít. Dây quấn kích từ là dây đồng hoặt dây nhôm các cuộn dây kích từ đặt trên các cực từ này được nối tiếp với nhau. + Cực từ phụ: các cực từ phụ được đặt xen kẽ giữa các cực từ chính để hạng chế các tia lữa điện và cải thiện đổi chiều. Lổi thép cực từ phụ thường làm bằng thép , dây quấn bằng đồng hoặt nhôm được bọc cách điện, mắt nối tiếp với phần ứng. Các bộ phận khác và cơ cấu chổi than gồm (chỏi than được đặt trong hợp chỏi than, giá chỏi than).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC