Đồ án Bảo mật trong mạng VoIP

VoIP là công nghệ truyền thoại qua mạng IP, VoIP đã phát triển từ những năm 90 của thế kỷ trước. VoIP ra đời là một bước đột phá lớn trong lĩnh vực viễn thông, VoIP thừa hưởng những ưu điểm mà mạng IP đem lại. Công nghệ VoIP từ khi ra đời đến nay đã và đang được nghiên cứu, phát triển để ngày càng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về chất lượng dịch vụ, giá thành, số lượng tích hợp các dịch vụ thoại và phi thoại, an toàn bảo mật thông tin. VoIP ra đời từ rất sớm tuy vậy cho đến nay nó vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại và cần khắc phục. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam VoIP vẫn đang nghiên cứu và triển khai để phát triển cùng với dịch vụ truyền thống PSTN. Hai tổ chức quốc tế là ITU-T và IETF đã đưa ra một số chuẩn cho mạng VoIP. Với mỗi chuẩn khác nhau thì thành phần thiết bị mạng cũng khác nhau, đi kèm với nó là một chồng các giao thức phục vụ cho báo hiệu. Ở Việt Nam công nghệ VoIP đã được các nhà khai thác dịch vụ viễn thông áp dụng cho cuộc gọi đường dài trong nước và quốc tế như: Dịch vụ 171 của VNPT, 178 của Viettel, 179 của EVN. VoIP đem lại rất nhiều lợi thế vì vậy trong những năm gần đây cũng như trong những năm tới VoIP đang là một hướng phát triển hợp lý và có nhiều triển vọng của các nhà khai thác dịch vụ viễn thông ở Việt Nam. Tuy nhiên theo thống kê của hãng bảo mật Scanit vấn đề bảo mật an toàn thông tin dường như chưa được xem trọng, còn quá nhiều lỗ hổng bảo mật chưa được các nhà cung cấp dịch vụ khắc phục. Để triển khai và khai thác tối đa những thuận lợi và khắc phục những nhược điểm, sơ hở bảo mật của VoIP thì việc nắm bắt công nghệ được xây dựng cho VoIP, làm chủ các thiết bị trong mạng VoIP để đưa ra giải pháp, mô hình mạng ứng dụng VoIP cho các cơ quan doanh nghiệp sao cho phù hợp và đặc biệt là an toàn cho thông tin quan trọng trong kinh doanh là cần thiết. Trên cơ sở thực tiễn đó em đã chọn đề tài “ BẢO MẬT TRONG VOIP ” là đề tài của đồ án tốt nghiệp. Dựa vào những tài liệu của các tác giả trong nước, tác giả nước ngoài và các nhà sản xuất thiết bị như Cisco kết hợp với những khuyến nghị của các tổ chức chuẩn hóa viễn thông quốc tế, em đã tập trung nghiên cứu các mô hình mạng VoIP với các giao thức, phương thức bảo mật được sử dụng trong đó. Các vấn đề này được trình bày trong bốn chương đầu của đồ án.  Chương 1. TỔNG QUAN VỀ VOIP  Chương 2. MÔ HÌNH KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ CÁC GIAO THỨC TRUYỀN TẢI TRONG MẠNG VOIP  Chương 3. MẠNG VOIP VỚI CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU H.323/SIP  Chương 4. CÁC PHƯƠNG THỨC TẤN CÔNG VÀ BẢO MẬT TRONG VOIP Trên cơ sở nắm chắc lý thuyết em đã tiến hành các thực nghiệm trong chương 5 của đồ án.  Chương 5. CẤU HÌNH VOIP CƠ BẢN VÀ TRIỂN KHAI TRÊN MẠNG CỤC BỘ ỨNG DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ Chương này thực hiện một số vấn đề sau:  Thiết lập mạng VoIP cơ bản trong phòng Lap dựa trên các thiết bị của Cisco. Các thiết bị chủ yếu là router 2600, access router 2500 và các PC.  Dựa vào mô hình cơ bản tìm ra sơ hở bảo mật để đưa ra mô hình an toàn thông tin hơn ứng dụng cho doanh nhiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC