2. Số liệu đề: - Sơ đồ I - L1 = 2.45m L2 = 6.6m - Hoạt tải tiêu chuẩn: pc = 9.9 kN/m2 3. Cấu tạo sàn: + Lớp sơn phủ hoàn thiện: γ =0.2 kN/m2; n= 1.1 + Bê tông đá mi dày 3 cm: γ= 24 kN/m3; n=1.2 + Bản BTCT dày 10cm: γ= 25 kN/m3; n=1.1 + Lớp vữa trát dày 1.5 cm : γ= 18 kN/m3; n=1.2 4. Bêtông cấp độ bền B20 : Rb= 11.5MPa, Rbt=0.9 MPa, γb=1.0 5. Cốt thép: + A I (d6-10) : RS= 225 MPa, RSW= 175 MPa( thép sàn, thép đai) + A II( d> 10) : RS= 280 MPa, RSW= 225 MPa( thép dầm, thép xiên)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC