Đồ án Bê tông cốt thép - Hoàng Khắc Hân

Thiết kế một dầm cho cầu đường ô tô nhịp giản đơn bằng bê tông cốt thép, thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước. Chiều cao dầm h được chọn theo điều kiện cường độ và điều kiện độ vừng, thụng thường với dầm BTCT khi chiều cao đó thỏa món điều kiện cường độ thỡ cũng đạt yờu cầu về độ vừng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC