Đồ án Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình LCD monito

Thế kỷ 21 đã chứng kiến sự phát triển vƣợt bậc của các nghành công nghệ. Một trong số các công nghệ đó chúng ta phải kể đến đó là công nghệ LCD. Nhà vật lý ngƣời Áo Frinitzen Reinitzer đã phát hiện ra các tinh thể lỏng vào năm 1888. Màn hình tinh thể lỏng đầu tiên đƣợc sản xuất vào những năm 70 của thế ký 20 với những ứng dụng ban đầu trong máy tính, đồng hồ và quan sát phần tử . Công nghệ màn hình tinh thể lỏng phát triển rất mạnh mẽ với giá thành ngày càng thấp, tiêu hao ít năng lƣợng kiểu dáng gọn nhẹ với rất nhiều các ứng dụng trong thực tế nhƣ : tivi, màn hình máy tính, màn hình điện thoại . Trong phần này chúng ta cùng tìm hiểu về nguyên lý màn hình tinh thể lỏng, tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình LCD nói chung và màn hình cho điện thoại nói riêng, thực chất màn hình LCD của điện thoại và của màn hình máy tính là một, chúng chỉ khác nhau về kích thƣớc. Màn hình LCD Monitor có rất nhiều hãng sản xuất khác nhau và không ngừng cải tiến các nhƣợc điểm của nó để LCD ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của ngƣời sử dụng. Trong đồ án tốt nghiệp “ Phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của màn hình LCD Monitor” đƣợc sự hƣớng dẫn của thạc sĩ : Đỗ Anh Dũng đã giúp em đi sâu nghiên cứu về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của màn hình, các mạch trên màn hình và các khắc phục một số hƣ hỏng thƣờng gặp trong màn hình LCD.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC