Đồ án Chi tiết máy thiết kế hệ dẫn động băng tải (2)

THÔNG SỐ: 1. Lực kéo băng tải : F=950 (N) 2. Vận tốc băng tải : v=2,75(m/s) 3. Đường kính tang: D=380 (mm) 4. Thời hạn phục vụ: lh=8000 (h) 5. Số ca làm việc : soca=1 (ca) 6. Góc nghiêng đường nối tâm bộ truyền ngoài @=150(độ) 7. Đặc tính làm việc : Va đập nhẹ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC