Đồ án Chiến lược kinh doanh và phát triển của công ty TNHH Ánh Sáng Vàng

1) Lý do chọn đề tài: Công ty TNHH Ánh sáng vàng (Goldenlight) được thành lập gần 7 năm với đầy sức trẻ, có trình độ, ham hiểu biết và phong cách làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiệt tình đầy quyết tâm với suy nghĩ và phương châm làm việc: KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ! Tuy nhiên, với mục tiêu trở thành một tổ chức kinh tế dựa trên nền tảng tri thức của mỗi thành viên và cái tâm muố n đem lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu nhất, trong quá trình hoạt động và phát triển, công ty vẫn còn gặp những khó khăn trong việc hoạch định và thực thi chiến lược phát triển để có thể tiếp cận mục tiêu một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất. Là một trong những cộng tác viên lâu năm, đã đi theo từng bước phát triển của công ty, là người trực tiếp tiếp cận và làm việc với các khách hàng, sau khi kết thúc khóa học, tôi muốn vận dụng những kiến thức được học để phân tích chiến lược hiện tại và đề xuất hướng phát triển cho công ty trong những năm tiếp theo. 2) Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu chiến lược kinh doanh và phát triển của công ty TNHH Ánh sáng vàng. 3) Mục đích nghiên cứu: Thông qua việc phân tích các số liệu và tài liệu của công ty đưa ra đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp, từ đó đưa ra đề xuất cải tiến cho doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo. 4) Nhiệm vụ - Nghiên cứu tổng quan lý thuyết của 2 mô hình đã học là mô hình Delta (Delta Project Management DPM) và sơ đồ chiến lược (Strategy Map-SM), cũng như các mô hình phổ biến để phân tích chiến lược của một doanh nghiệp như mô hình 5 thế lực cạnh tranh, mô hình nghiên cứu vĩ mô PEST - Ứng dụng lý thuyết để đánh giá chiến lược của công ty đang được nghiên cứu, phân tích, xem xét sự phù hợp của quá trình thực thi chiến lược với chiến lược của công ty. - Phân tích chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của chiến lược hiện tại đang được doanh nghiệp áp dụng, 5) Kết quả mong muốn: - Có được một cái nhìn tổng thể về việc phân tích chiến lược thông qua việc áp dụng các lý thuyết đã học - Đánh giá chính xác chiến lược hiện thời của doanh nghiệp, từ đó đưa ra được những điểm yếu kém và đưa ra được những đề xuất đúng đắn cũng như hợp lý đối với sự phát triển của công ty. - Đồ án tốt nghiệp được coi như một báo cáo cho công ty về quá trình và kết quả học tập. 6) Câu hỏi nghiên cứu - Chiến lược mà công ty đề ra nằm ở khu vực nào của tam giác Delta? Và chiến lược đó đã phù hợp với điều kiện thực tế của công ty chưa? - Lý thuyết dùng để phân tích chiến lược đã chính xác chưa? Theo lý thuyết mà mô hình Delta và sơ đồ chiến lược đưa ra thì chiến lược của công ty này có những điểm mạnh điểm yếu như thế nào? 7) Bố cục dự kiến Chương 1: Mở đầu - Lời cảm ơn - Tóm tắt Chương 2: Tổng quan lý thuyết Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Phân tích chiến lược tổ chức hiện thời I) Giới thiệu về công ty: II) Xác định và phân tích chiến lược Chương 5: Đánh giá chiến lược tổ chức hiện thời 5.1) Sự gắn kết sứ mệnh và quá trình thực thi chiến lược 5.2) Tính hiệu quả của chiến lược 5.3) Khó khăn và vấn đề nảy sinh trong quá trình gắn kết chiến lược của doanh nghiệp với môi trường cạnh tranh 5.4) Khó khăn nảy sinh từ quá trình triển khai chiến lược Chương 6: Đề xuất chiến lược phát triển Goldenlight đến năm 2015 Chương 7: Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC