Đồ án Chiến lược phát triển kinh doanh viễn thông của công ty điện lực Bắc Kạn giai đoạn 2008-2010 và đề xuất giai đoạn 2011-2015

Công ty Điện lực Bắc Kạn (Công ty ĐLBK) (tiền thân là Điện lực Bắc Kạn), là một đơn vịtrực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), là một ngành chủlực của đất nước, giữvai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế- xã hội của nước ta. Ngoài chức năng, nhiệm vụtruyền thống là sản xuất, phân phối kinh doanh điện năng ra, từnăm 2007, công ty chính thức bổsung thêm một lĩnh vực kinh doanh mới đó là kinh doanh các sản phẩm và dịch vụViễn thông. Công ty ĐLBK là một doanh nghiệp lớn trực thuộc EVN, EVN là Tập đoàn kinh tếhàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực và cũng là nhà mạng đứng thứ3 trong lĩnh vực kinh doanh các dịch vụviễn thông tại Việt Nam. Kinh doanh các dịch vụviễn thông là một lĩnh vực có tính cạnh tranh khốc liệt trên thịtrường và cũng là lĩnh vực có nhiều tiềm năng, do đó đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh thật phù hợp và đòi hỏi doanh nghiệp phải thật sựnăng động mới có thểphát triển bền vững được. Đối với công ty điện lực Bắc Kạn, là một đơn vịtham gia vào lĩnh vực kinh doanh viễn thông mới được 03 năm, đi sau rất nhiều so với các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực kinh doanh viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và cũng là đơn vịcó doanh thu cũng nhưthịphần rất nhỏso với các doanh nghiệp khác. Chính vì vậy mà công ty điện lực Bắc Kạn muốn chiếm được thịphần lớn hơn đểtăng doanh thu và phát triển được thì cần phải phân tích, đánh giá thật cụthểchiến lược kinh doanh hiện tại và từ đó xây dựng một chiến lược kinh doanh cho giai đoạn tiếp theo thật sựphù hợp với năng lực của mình cũng như tương xứng với tiềm năng của thịtrường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC