Đồ án Chưng cất dầu thô - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Dầu mỏlà khoáng vật phong phú nhất trong tựnhiên, là một trong những nguyên liệu thô quan trọng nhất mà loài người có được và nó là một trong những nguồn cung cấp hydrocacbon phong phú nhất có trong tựnhiên. Dầu mỏ được con người biết đến từthời cổxưa, đến thếkỷXVIII dầu mỏ được sửdụng làm nhiên liệu để đốt và thắp sáng. Sang thếkỷXIX, dầu được coi nhưlà nguồn nhiên liệu chính cho mọi phương tiện giao thông và cho nền kinh tế. Hiện nay, dầu mỏ đã trởthành nguồn năng lượng quan trọng nhất của mọi quốc gia trên thếgiới. Khoảng 65 ÷ 70% năng lượng sửdụng đi từdầu mỏ, chỉ20 ÷ 22% đi từthan, 5 ÷ 6% từnăng lượng nước và 8 ÷ 12% từ năng lượng hạt nhân. Bên cạnh việc sửdụng dầu mỏ đểchếbiến thành các dạng nhiên liệu thì hướng sửdụng mạnh mẽvà hiệu quảnhất của dầu mỏlà làm nguyên liệu cho công nghiệp tổng hợp hữu cơ– hóa dầu như: sản xuất cao su, chất dẻo, tơsợi tổng hợp, các chất hoạt động bềmặt, phân bón

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC